artgalleryjorg.be © • Jorg Schelfhout

 

ART GALLERY JORG

C  O  N  T  E  M  P  O  R  A  R  Y      A  R  T

 

 

 

 

RAF PEETERS

 

 
Door het dagelijkse leven te zuiveren van alle overbodige elementen verheft Raf Peeters (Brasschaat, 1980) zijn omgeving tot het niveau van het universele. Geen anekdotiek hier: een ligstoel op een verlaten strand levert een bijna abstract beeld op van verloren onschuld, van vervlogen onbezorgdheid. Op een eenzame golfer of een meisje dat van een glijbaan schuif na, zijn de schilderijen van Raf Peeters enkel bevolkt door een onbestemd gevoel van eenzaamheid. Toch roept zijn werk geen extensiële wanhopige sfeer op. Het is eerder een aangename vorm van gelatenheid die de toeschouwer in zijn greep krijgt. De verwantschap met het universum van kunstenaars als Leon Spilliaert of Edward Hopper is duidelijk en laat dat géén verwijt zijn. Zowel qua thematiek als atmosfeer toont de Genste schilder zijn meesterschap in de beperking. Bij Peeters treft u geen grootsprakerige of breedvoerige uiteenzetting aan over het Leven of de Kunst. Neen, hier hebt u gewoon de schilder aan het werk die, aan de hand van uitgepuurde beelden een alledaagse realiteit, een getuigenis aflegt van zachte ontreddering tegenover het alledaagse. Door zijn wat sombere, maar subtiel kleurgebruik dompelt hij de toeschouwer onder in een heel eigen belevingswereld. Louter picturaal gezien hebben we te maken met een artiest die duidelijk zijn vak kent. De bijna perfect composities, het zeer eigen koloriet, de schilderkunstige techniek ook, dragen bij tot een verfijnd genieten van deze werken.

 

Klik hier om film te bekijken